Learning English

Nhà giáo ưu tú tiếng Anh là gì?

Nhà giáo ưu tú tiếng Anh là gì? là danh hiệu được nhà nước ban tặng khi người giáo viên đạt các tiêu chuẩn nhất định. Sau khi nắm được ý nghĩa, thì việc dịch Nhà giáo ưu tú sang tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta …
EnglishVietnamUnknown