Home slider

Giới thiệu

PNVT là từ viết tắt của Phú Ngọc ViệtTranslation (tên đầy đủ là Công Ty TNHH Dịch Thuật Phú Ngọc Việt), được hình thành từ đầu năm 2008, với mục tiêu và chiến lược ban đầu là phát triển ngành dịch thuật, và cụ thể là tiếng Nhật …
EnglishVietnamUnknown