Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
District 9 People’s Committee – Ho Chi Minh City
Địa chỉ:
304 Phường Hiệp Phú, Phước Long B, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Leave a Reply


*

Leave a Reply


*

EnglishVietnamUnknown