Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí
Petrovietnam Research and Development Center for Petroleum Processing
PVPro
4 Nguỵễn Thông, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4 Nguyen Thong Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Send Message to listing owner

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí

EnglishVietnamUnknown