Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí

Petrovietnam Research and Development Center for Petroleum Processing
PVPro
4 Nguỵễn Thông, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4 Nguyen Thong Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Send Message to listing owner

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí


Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}