TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH BẢN ĐỒ VÀ TƯ VẤN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH BẢN ĐỒ VÀ TƯ VẤN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Center of Map Inspection, Natural Resources and Environment Monitoring
18 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
18 Alexandre De Rhodes, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Hoàng Ngọc Thanh
0301667654- Ngày hoạt động: 05/04/1999
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
0301667654- Ngày hoạt động: 05/04/1999

Send Message to listing owner

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH BẢN ĐỒ VÀ TƯ VẤN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

EnglishVietnamUnknown