Trà Vinh

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
PHU THANH CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
Số 02, Phan Đình Phùng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
Địa chỉ tiếng Anh:
2, Phan Dinh Phung Street, Ward 6, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Vũ Lang
Mã số thuế:
2100323054 (18/05/2006)
Giấy phép kinh doanh:
2100323054 (18/05/2006)
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown