Quy Nhơn

Sort By: Tên công tyDate posted
Trường Đại học Quy Nhơn
Quy Nhon University
170 An Dương Vương, Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
170 An Duong Vuong Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

Trường Đại học Quy Nhơn – Quy Nhon University là trường đại học đa ngành, là trung tâm nghiên cứu ứng dụng, triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ, là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}