Kiên Giang

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tra Duoc Lon Private Enterprise
Địa chỉ:
Số 288, ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
288, Hon Chong Hamlet, Binh An Commune, Kien Luong District, Kien Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
Bùi Thị Minh Nga
Mã số thuế:
1701974683 – Ngày bắt đầu thành lập: 09/10/2014
Ngành nghề chính:
5022 (Chính)
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà nghỉ
Giấy phép kinh doanh:
1701974683 – Ngày bắt đầu thành lập: 09/10/2014
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown