Bà Rịa – Vũng Tàu

Urban Development and Construction Corporation
UDEC
37, Street 3/2, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province
HỒ THANH CÔN
3500101308
3500101308 – ngày cấp: 19/09/1998