Bà Rịa – Vũng Tàu

Sort By: Tên công tyDate posted
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Urban Development and Construction Corporation
UDEC
37, Street 3/2, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province
HỒ THANH CÔN
3500101308
3500101308 – ngày cấp: 19/09/1998
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}