CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHANLOONG LOGISTICS – 0315091787

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHANLOONG LOGISTICS – 0315091787
SHANLOONG LOGISTICS COMPANY LIMITED
(tiếng Trung phồn thể) SHANLOONG LOGISTICS有限公司
Số 9, đường Hồng Đức, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9 Hong Duc, Binh Tho Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam
PHẠM THỊ TUYẾT
0315091787 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/06/2018
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với ngành nghề ” Vận tải hàng hóa bằng đường bộ “, 100% lái xe của liên doanh phải là công dân Việt Nam.
4933 (Chính)
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(CPC: 7123) (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: – Dịch vụ thông quan – Kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; giám định hàng hóa; dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; giám định hàng hóa; dịch vụ nhạn và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải. (CPC: 749) – Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC; 748)
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (không hoạt động tại trụ sở). (không kinh doanh bất động sản) (CPC: 742)
0315091787 – Ngày bắt đầu thành lập: 05/06/2018

Send Message to listing owner

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SHANLOONG LOGISTICS – 0315091787

EnglishVietnamUnknown