CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN
Tan Thuan Construction and Investment Limited Company
TACONVES CO.,LTD
325 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Trần Công Thiện
0300490281 (20/09/2011)
0300490281

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN

EnglishVietnamUnknown