CÔNG TY TNHH HEAVENLY MANAGEMENT CONSULTANTS – 0314996913

CÔNG TY TNHH HEAVENLY MANAGEMENT CONSULTANTS – 0314996913
HEAVENLY MANAGEMENT CONSULTANTS CO. LTD.
HEAVENLY MANAGEMENT CONSULTANTS
Tầng G, HM Square, 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Floor G, HM Square, 24A Phan Dang Luu, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
LAU KHEE LEONG
0314996913 – 18/04/2018
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
8560 (Chính)
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC: 865), chi tiết: – Dịch vụ tư vấn quản lý chung; (CPC: 86501) – Dịch vụ tư vấn quản lý marketing (CPC: 86503) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
0314996913 – 18/04/2018

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH HEAVENLY MANAGEMENT CONSULTANTS – 0314996913

EnglishVietnamUnknown