CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHIẾN BINH THÉP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHIẾN BINH THÉP
CHIEN BINH THEP REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
CHIEN BINH THEP REAL ESTATE JSC
Khu 3, Ấp Tập Phước, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Zone 3, Tap Phuoc Hamlet, Long Phuoc Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam
TRẦN HUY PHÚC
3603549349
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại.
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan có hại đến giáo dục thẩm mỹ, nhân cách) (Đối với kinh doanh dược phẩm, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014).
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (trừ đấu giá).
3603549349

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHIẾN BINH THÉP

EnglishVietnamUnknown