CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG
INDOCHINA ENGINEERING CONSTRUCTION INVESTMNET CORPORATION
INDOCHINA ENGINEERING CORP
19 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
19 Ba Huyen Thanh Quan Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Võ Trung Chính
0311314023 (04/11/2011)
0311314023 (04/11/2011)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG

EnglishVietnamUnknown